Ακύρωση Παραγγελιών

Οι παραγγελίες αποστέλλονται καθημερινά από το κατάστημά μας κατά τις εργάσιμες μέρες και κατά το χρονικό διάστημα 14:00-16:00. Εφόσον επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας από τη στιγμή που καταχωρήσατε την παραγγελία σας και μέχρι το χρονικό διάστημα αποστολής των παραγγελιών της ίδιας ή της επόμενης εργάσιμης μέρας (εφόσον η παραγγελία καταχωρήθηκε μετά από το συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο).

Επομένως, σε περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησής μας για την ακύρωση της παραγγελίας:

  • Δεν χρεώνεστε με τυχόν μεταφορικά έξοδα.
  • Καταχωρείται άμεσα η εντολή επιστροφής των χρημάτων σας με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η αρχική πληρωμή. Σε περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιήθηκε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, τα χρήματα επιστρέφονται στην κάρτα και όχι σε άλλο τραπεζικό σας λογαριασμό. Επιστροφές ποσών σε χρεωστική/πιστωτική κάρτα δεν επιβαρύνονται με έξοδα.

Περιπτώσεις καθυστέρησης στην ακύρωση παραγγελίας: Αν καθυστερήσετε να μας ειδοποιήσετε για την ακύρωση της παραγγελίας, ισχύουν οι γενικοί όροι που εφαρμόζονται στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων. Για περισσότερα, μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα Αλλαγές / Επιστροφές Προϊόντων